Dommedag.
.
Ribbekryds.
.
Ribbekryds.
.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1425-1525 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Vissingværkstedet (o. 1480-1510), Voldbyværkstedet (o. 1510-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Marie Magdalene Kirke forestiller dommedag, scener fra det nye testamente, dagligliv, dyder og laster. Malerierne viser Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), våbenskjolde, indvielseskors, indskrifter, djævle, fabelvæsener og fantasivæsener, dyr og allegorier. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, imitationer, topornamenter, andre ornamenter, planteornamentik borter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), frugt og bær, krabbeblad, ranke og blad, sparre, cirkelslag og bueslag, passerroset, vase og buket, bånd og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Der er fire udsmykninger i kirkens hvælv. De tre ældste i hhv. apsis, kor og skibets hvælv er bekostet af to forskellige generationer ejere af den nærliggende Hevringsholm, bedsteforældre og børnebørn. Den yngste udsmykning, formentlig malet af Voldbyværkstedet, findes primært i skibets østre hvælv, og er malet som supplement til den ornamentale udsmykning. Den indeholder en Dommedagsgengivelse, hvor Maria blotter sit bryst, djævle piner de fordømte og en enestående scene med en kvinde, som martres med seksuelle undertoner af to djævle. Derudover er malet fantasivæsner og en djævel, sidstnævnte ved åbningen til loftet i det vestlige hvælv.

Kalkmalerierne i kirkens hvælv, især i apsis og kor, er tilsmudsede. Ellers er malerierne i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Tilsmudsningen af malerierne i apsis kan til en vis grad skyldes brug af levende lys. Der er på et alterbord ud over to alterstager anbragt en 7-armet lysestage, som kan være medvirkende årsag til tilsodning. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Marie Magdalene Kirke har apsis, kor og skib fra 1400-tallets anden fjerdedel opført i munkesten på en sokkel af kvadre fra en ældre kirke. Apsis og kor har samtidige hvælv, mens skibet er overhvælvet o. 1500. Våbenhuset mod syd er opført i munkesten og er formentlig senmiddelalderligt. Vesttårnet i munkesten er opført 1593 og har i tårnrummet ansatser til et aldrig fuldført hvælv. Det store, hvælvede gravkapel med kælder på korets sydside er eftermiddelalderligt – muligvis opført i 1639.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links