Ornamental udsmykning på og langs ribber samt langs bue.

.
Ornamental udsmykning på og langs ribber, langs bue og i kappe.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1460-1584 (1375-1475 Gotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Søftenværkstedet (o. 1460 – 1490) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Helgenæs Kirke forestiller bomærker, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, indskrifter og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, topornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, tovsnoninger, passerroset og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret to udsmykninger. Den ældste ornamentale udsmykning i korets hvælv fra Jens Iversen Langes bispeperiode. Den yngste på korbuens nordre vange fortæller om et bryllup, der stod i kirken i 1584.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Helgenæs Kirke består af kor og skib fra romansk tid, vestforlængelse, styltetårn og våbenhus mod syd fra gotisk tid. Kor, skib og vestforlængelse er bygget i rå og kløvet kampesten, mens tårn og våbenhus er opført i teglsten. Koret fik indbygget hvælv mod slutningen af 1400-tallet. Korbuen er formentlig samtidigt. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links