Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150229
Sted- og lokalitetsnummer
110612-163
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/9 1905, proprietær S.K. Sejersen. Diplom Afmækn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen. Mærkestenen forefandtes i 1916 liggende væltet. Den blev da atter rejst. (H.Kjær). Høj, 3 x 15 m. Flad afgravning mod syd, samt små ubetydelige skred. Ser velbevaret og toppet ud og er formodenlig restau- reret. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen er i en lige Linie med Højen, hvis Ø. Side er Grusgrav i Oxenbøl Hede (232) [sb. 189] og den vestre Tvillinghøj N. for Landevejen (241) [sb. 251]. Men det er slemt, at der nu kun er Ruiner af Højen, idet hele Toppen er borte, og et Par store, brede Huller optage det øverste. Nogle Sten sidde frem paa S. Siden. Den er 26 Skridt lang (Ø.-V.) og 18 Skridt bred (N-S). Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGrønhøi, stærkt ødelagt. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(N: Grønhøj, nu kun Ruiner, hele Toppen borte og et Par store, brede Huller optager det øverste, nogle Sten sidder frem paa Sydsiden) Denne Høj er nu 3,0 x 16 m., kegeldannet aabenbart ved Tilførsel af en betydelig Jordmængde i ny Tid, om Foden meget optraadt af Kreaturer, med 1/3 m. Brink, i S. optraadt til nær Top, nogle hovedstore Sten er blevne synlige. Fredlyst (!), Mærkestenen, der fandtes henliggende, blev opsat i østre Side. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 15 m. Flad afgravning mod syd, samt små ubetydelige skred. Ser velbevaret og toppet ud og er formodentlig restaureret. Græsgroet i ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskr. Hertil: I V-side mindre, gl. kreaturskade med op til 40 cm. høj, bevokset brink. Hernedenfor ses to randsten samt top af yderligere to. Højfod imod N let nedtrådt ant. sidste år. Gl., nu ikke virksomt elhegn omkring høj. På nordre højside henkastet del af landbrugsmaskine. Anmodet ejer om at fjerne den. Ejeroplysning på skema. ****************************************************** Genbesigtigelse 23.6.1981: Gl. kreaturbeskadigelser tildækket. Del af landbrugsmaskine lovet fjernet inden 1.1.1982. JHB Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj bag ejendom. Mod vest og nord ager, mod syd og øst træbevokset.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links