Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211234
Sted- og lokalitetsnummer
130712-26
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.)

Original fredningstekst

Grøndalsstenen. Runesten af granit. Stenen er 164 cm høj (målt over jorden), 163 cm bred og 32 cm tyk. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Indskriften lyder i oversættelse: ” … rejste … efter sine skippere Thire og Tue”. Stenen står på plænen ca. 50 m syd for Ulstrup Herregårds sydfløj.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterRunesten stående på græsplænen foran Ulstrup's sydfløj.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenSønder Vinge-sten 1. Alternativ titel Ulstrup-stenen. Runesten af granit. Stenen er 164 cm. høj (målt over jorden), 163 cm. bred og 32 cm. tyk. Stenen er godt bevaret, men runerne har været udsat for en del korrosion. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Indskriften, der begynder i stenens nedre venstre hjørne, har blandet linjefølge, først to parallelle linjer og resten bustrofedon. Indskriften lyder i oversættelse: ” ... rejste ... efter sine skippere Thire og Tue”. Stenen er omtalt af Skonvig 1629, den lå da på Ulstrup Mark mellem Ulstrup-Rønge-vejen og Gudenåen. Nu står den på plænen ca. 50 m. syd for Ulstrup Herregårds sydfløj. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links