Hanning-sten
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2603188
Sted- og lokalitetsnummer
180105-235
Anlæg
Runesten, Udateret (dateret 1025 e.Kr. - 1250 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hanning-sten. Runesten af granit. Stenen er 107 cm høj og 47 cm bred. 5 cm af længden er skjult bag skibets mur. Bredden er målt det største sted. Stenen er ikke taget ud af kirkemuren, men ser ud til at være tilhugget på alle sider. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Indskriften læses fra venstre mod højre i parallelordning begyndende i nedre højre hjørne og med et afsluttende tekstbånd under den øvrige indskrift. Indskriften er indenfor tekstbåndets rammestreger efter "moþ-|r : sina" forsynet med et hammerornament – en Thorshammer. Indskriften lyder i oversættelse: ” V..., Tues søn, rejste denne sten efter Gyde, sin mor, ...kil h[uggede?]”. Stenen er placeret udvendigt i korets sydmur helt ind mod skibet, i femte stenskifte over soklen (265 cm over jorden).

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenHanning-sten. Runesten af granit. Stenen er 107 cm. høj og 47 cm. bred. 5 cm af længden er skjult bag skibets mur. Bredden er målt det største sted. Stenen er ikke taget ud af kirkemuren, men ser ud til at være tilhugget på alle sider. Indskriften er placeret på stenens ene bredside. Indskriften læses fra venstre mod højre i parellelordning begyndende i nedre højre hjørne og med et afsluttende tekstbånd under den øvrige indskrift. Indskriften er indenfor tekstbåndets rammestreger efter "moþ-|r : sina" forsynet med et hammerornament - en Thorshammer. Indskriften lyder i oversættelse: ” V..., Tues søn, rejste denne sten efter Gyde, sin mor, ...kil h[uggede?]”. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Stenen er placeret udvendigt i korets sydmur helt ind mod skibet, i femte stenskifte over soklen (265 cm over jorden). Selvom runestenen i århundreder har siddet udvendigt i kirkemuren, blev runerne først indberettet i 1843. Datering: 1025-1250 / Overgangen vikingetid-middelalder.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links