genforeningssten
.
sf SV
.
sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260327
Sted- og lokalitetsnummer
180105-62
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1929 e.Kr.); Forsamlingsplads, Nyere tid (dateret 1946 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Skrælsgård. Høj, 3,50 x 14,50 m; velformet efter restaurering; på toppen genforenings- sten og flagstang, trappe op, fra øst; toppen er en 5 m bred flade. Græsgroet i anlæg. NMI: Kommunen har påtaget sig vedligeholdelsespligten.

Undersøgelseshistorie

1883
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2,5 x 14,5 x 14,5 m. Stærkt kuplet, afgravet fod hele vejen rundt. Top flad, ca 5 m. i diam., herpå genforeningssten: "Minde om Sønderjyllands genforening med moderlandet d. 10. juli 1920 efter 56 aars adskillelse". Trappen op fra Ø sløjfet, nu smal rende slidt. Der er forlydende om, at man vil søge om tilladelse til at udvide det smalle fortov til normal bredde (altså fra 1 rk. fliser til 2 rk.), hvilket betyder, at der skal skæres en skive af Ø-foden. Da højen i forvejen er stærkt restaureret, er der næppe nogen katastrofe. (Senere udført, vistnok ved Ringkøbing Museum). Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links