Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211138
Sted- og lokalitetsnummer
130705-56
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hjermind-stenen Rødlig granitsten. Højde ca. 165 cm, bredde (forsiden) ca.50 cm- max. ca. 85 cm. Tykkelse (max) ca. 52 cm. Rundindskrift, der i oversættelse lyder:"Tholv rejste denne sten efter sin broder Rade, en meget velbyrdig "dreng"". På bagsiden indhugget tegning af et skib. Stenen står i præstegårdens gave, ca. 40 m øst for stuehuset un- der en stor platan. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFremdeles bemærkes, at der i Hjermind Præstegaards Have henstaar en Runesten ...
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRødlig granitsten. Højde ca. 165 cm, bredde (forsiden) ca. 50 cm - max. ca. 85 cm. Tykkelse (max) ca. 52 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Tholv rejste denne sten efter sin broder Rade, en meget velbyrdig 'dreng'". På bagsiden indhugget tegning af et skib. Stenen står i præstegårdens have, ca. 40 m øst for stuehuset under en stor platan. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links