Ravnkilde sten 2 (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1610118
Sted- og lokalitetsnummer
120208-92
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.)

Original fredningstekst

Runesten, Ravnkilde-stenen. Står i præstegårdshavens stendige, ud mod vejen. NM I: Ravnkilde runesten = Nr. 22 i Wimmers: De danske Runemindesmærker, Håndbogsudgave ved Lis Jacobsen. Nr. 135 i Jacobsen-Moltke.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenRavnkilde-sten 2. Alternativ titel Lille Rørbæk-stenen. Runesten af granit. Stenen er 140 cm. høj (målt over jorden), 63 cm. bred og 54 cm. tyk. Indskriften er placeret på stenens bredside. Indskriften, der læses fra nedre venstre hjørne, følger stenens kant (konturordning) med afslutning i midterlinjen. Indskriften lyder oversat: ” Asgot, {tuguta} søn, rejste stenen efter Esge, sin broder”. Fundår 1847. Fundet liggende på en lille høj ved landsbyen Lille Rørbæk og opstillet i en tilvirket niche i præstegårdsdiget i Kongens Tisted ved den gamle Hobro-Årsvej. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links