Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221156
Sted- og lokalitetsnummer
130512-81
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatr. kirkegårdsareal, Vejerslev kirke. Vejerslev-stenen Rødlig granitsten. Højde ca. 160 cm, bredde (max) 73 cm, tyk- kelse (max.) 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Iver huggede disse runer over sin broder Skalme". Stenen er anbragt ved kirkeskibets sydlige mur i en niche i den tilmurede dør. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer tæt foran Kirkens Taarn, sydligt for Hoveddøren, er anbragt frit paa Jorden (ikke indmuret) Vejerslev=Runestenen. Den sad allerede i 18. Aarh. i Kirkegaardsdiget, dens oprindelige Plads kendes ikke.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRødlig granitsten. Højde ca. 160 cm, bredde (max) 73 cm, tykkelse (max) 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Iver huggede disse runer over sin broder Skalme". Stenen er anbragt ved kirkeskibets sydlige mur i en niche i den tilmurede dør. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumRunesten.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links