Sæby Vandmølle ligger ved broen over Sæby Å nær udløbet i Kattegat. Møllen tilhørte kongen 1640-46 og igen 1682-1703. Den havde da ét underfaldshjul og én kværn og var opført som kornmølle.

Da møllen i 1698 var blevet så ødelagt af sandflugt, at den ikke længere kunne finansiere et rytterhold, tilbød fæstemøller Anders Oloffsen at købe den. I 1702 var både mølle og bro blevet helt ubrugelige af is og strømgang, og kongen valgte derfor i 1703 at afhænde begge dele på auktion. Den nye ejer, Elisabeth Bille til Sæbygård, nyopførte møllen i 1710 og fik i 1716 ret til at opkræve bropenge af folk, der krydsede mølledæmningen.

I 1921 blev de to underfaldshjul erstattet af en Francis-turbine. Mølledriften blev indstillet omkring 1930, men turbinen skaffede indtil 2003 strøm til ejendommen, der i dag fungerer som bolig. Turbinen må ikke længere benyttes, og i henhold til EU’s vandrammedirektiv ønskes stemmeværket helt eller delvis nedtaget.

Sæby Vandmølle.

.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller