Skønt Sæbygård historisk hører til egnens yngste herresæder, er det Frederikshavn Kommunes ældste og eneste herregårdsbygning fra renæssancen. Den var oprindelig en bispegård under domkirken i Børglum og efter Reformationen inddraget kirkegods, som kronen mageskiftede. Frederik 2. bortbyttede allerede i 1560 Sæbygård med admiral Otte Rud. Rud døde i krigsfangenskab i Sverige i 1565, hvorefter hans enke, Pernille Oxe, på ægte renæssancemanér valgte at sætte sig selv og sin afdøde husbond et mindesmærke i form af en stærk renæssanceborg opført 1575-76, muligvis med den italienske (eller spanske) bygmester Domenicus Badiaz som arkitekt.

Særlig markant er nordfløjen med port og trappetårn opført i munkesten med karakteristisk refendfugning. Omkring 1630 blev sydfløjen ombygget, og i 1688 erstattede en vestvendt spærremur en ældre fløj, der vistnok var opført i bindingsværk.

Sæbygård er en trefløjet renæssancegård opført i 1570’erne og senere delvis ombygget. Nordfløjen i to etager med porttårn og trappetårn er bedst bevaret.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder