Knudseje var indtil Frederik 2.s tid en kongsgård, der af den mageskiftende konge blev byttet bort til rigsråd Peder Munk i 1578. Den nuværende hovedbygnings to ældste fløje er opført efter en brand i 1710 og fuldstændig ombygget 100 år senere i 1800-tallets første årti. Ved samme lejlighed blev en tredje fløj føjet til det grundmurede, hvidkalkede hus. Indgangspartiet er fremhævet med spidsafsluttet frontispice og pilastre, der ganske usædvanligt fremstår sortmalede.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder