Den klassicistiske herregård Haven opstod som en selvejergård, der i 1500-tallet kom under kronen og herfra gik videre til Rudslægten på Sæbygård. Den blev udskilt som en selvstændig sædegård i 1600-tallets første halvdel og voksede sig i løbet af århundredet til en betydelig landbrugsbedrift, der kom i borgerligt eje med enevælden. I 1700-tallet fortsatte væksten, hvilket også afspejlede sig i, at hovedbygningen i bindingsværk i 1774 blev afløst af større murstensbygninger af ukendt omfang. Med landbrugskrisen i 1820’erne gik godsejeren på Haven fallit i 1823. Da udviklingen vendte, blev Haven i 1844 overtaget af jægermester N.A. Undall, der i 1847 opførte det nuværende ret beskedne senempirehus, der står i voldsom kontrast til det enorme trefløjede ladegårdsanlæg. Den ny bygning er i et stokværk, hvidkalket og prydet med et bredt, let fremspringende midterparti vendt mod gårdspladsen i syd. Denne risalit er kronet med en trekantet frontispice.

Videre læsning

Læs også om Herregårde og voldsteder i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder