Søgade 10 A ligger på Søgade 10 A i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Søgade 10 er opført mellem 1736 og 1771, og er dermed et af Sorø bys ældste eksisterende beboelseshuse. Bygningen var oprindelig et ti fags egebindingsværkshus, men ydervæggene er siden blevet delvis grundmuret.

Beskrivelse

Søgade 10 A ligger på hjørnet af Søgade og Søndergade. Bygningen er i én etage og står dels i bindingsværk, dels i grundmur med et rødt, halvvalmet tag af nyere vingetegl. Bygningen har sorttjæret sokkel og gulkalket facade med hvid, profileret hovedgesims. Gårdsiden står delvist i sortopstolpet bindingsværk. Vinduerne er dels torammede og trerudede, dels torammede med otte ruder i hver ramme. Hoveddøren er en ældre flerfyldingsdør med firerudet overvindue. I tagfladerne sidder flere ældre og nyere ovenlysvinduer, to nyere udluftninger i zink samt to murede skorstenspiber med aftrappet krave. I det indre findes bag hoveddøren en forstuegang med trappe til den delvist udnyttede tagetage. Der er bevaret et hovedskillerum med stuerne beliggende mod gaden og de sekundære rum mod gården. Det indre er dels præget af nyere overflader i form af bræddelofter og systemplader i lofterne, dels af traditionelle bræddegulve og pudsede lofter. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre med ældre dørgreb og gerichter, herunder en tofyldingsdør med bukkehornsbeslag. Hertil kommer flere ældre brystningspaneler. Under den vestlige del af bygningen findes en mindre kælder med kampestensmure.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til forhuset som et væsentligt bidrag til det velbevarede købstadsmiljø, der findes i Søgade, hvor en række traditionelle, énetages bygninger i samme skala, farver og materialer, dominerer gadeforløbet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som et traditionelt købstadshus fra 1700-tallet. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede forstuegang samt hovedskillerummet med stuerne mod gaden og de sekundære rum mod gården. Hertil kommer kælderen samt de ældre bygningsdele i form af brystningspanelerne, fyldingsdørene, gerichterne og bukkehornsbeslagene.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ligger i den enkle og uprætentiøse bygning, der med sin uregelmæssige vinduesfordeling og bevarede bindingsværk har et afdæmpet og udpræget traditionelt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links