Søndenbro Andelsmejeri, bestyrerbolig
.

Søndenbro Andelsmejeri, bestyrerbolig ligger på Røjlevej 8 A i Langeland Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Bestyrerboligen til Søndenbro Mejeri knytter sig i det ydre til husets tydelige sammenhæng med produktionsbygningerne umiddelbart vest for huset. Hele anlægget bærer overalt præg af den omhyggelighed i formgivning og funktion, som var typisk for Bedre Byggeskik. Det røde tegltag med halvvalme og frontkvist, og de symmetrisk opbyggede hvidkalkede facader med enkel udsmykning og firerammede dannebrogsvinduer i underetagen og torammede vinduer i overetagen fremstår næsten udelukkende originale og typiske for stilen. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den velbevarede planlæsning med tre, via dobbeltdøre, forbundne stuer ensuite mod syd, og køkken, bad mv. mod nord samt til den oprindelig udnyttede tagetage. Endvidere til de originale fyldingsdøre med tilhørende gerichter og høje fodpaneler, samt til trappen til 1. sal. Husets nuværende forrammekøkken og finerede låger stammer fra en ombygning eller renovering engang i 1960'erne, men anses for en del af udviklingen og er en del af de kulturhistoriske værdier.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Bestyrerboligen til Søndenbro Mejeri knytter sig i det ydre til husets arkitektoniske sammenhæng med de nærliggende produktionsbygninger og husets præg af Bedre Byggeskik. Herunder den symmetriske opbygning, det røde tegltag med halvvalme, frontkvist og oprindelig to skorstene, samt detaljerne omkring gesimser, murede bånd, de originale vinduer med tilhørende sålbænke. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den oprindelige planløsning med stuer ensuite og oprindelig udnyttelse af tagetagen. Endvidere knytter den arkitektoniske værdi sig til detaljer som lofttrappen og fyldingsdørene med tilhørende gerichter og høje fodpaneler.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links