Søndenbro Andelsmejeri (tidl.)
.
Søndenbro Andelsmejeri (tidl.)
.

Søndenbro Andelsmejeri (tidl.) ligger på Røjlevej 8 B i Langeland Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Søndenbro Mejeri knytter sig i det ydre til Andelsmejeriets store og næsten komplet bevarede produktionsanlæg til ostefremstilling, herunder også den bevarede mejeriskorsten, samt tilhørende maskinhus, pakkeri og vognbygning. Hele anlægget bærer overalt præg af den omhyggelighed i formgivning og funktion, som var typisk for Bedre Byggeskik. De røde tegltage med halvvalme og, og de symmetrisk opbyggede hvidkalkede facader, med enkel udsmykning og store træ- og støbejernsvinduer, fremstår næsten udelukkende originale og typiske for stilen. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den velbevarede planløsning med kontor, værelser på 1. sal, højloftet skummesal, osteri, ostelager, pakkeri, maskinhus og fritliggende vognbygning, samt bevarede detaljer som forbindelsesdøre af træ i metalkarme og med specielle bukkehornslignende hængsler. I osteriet desuden til de bevarede omstøbte jernsøjler med faste hyldebærere. Endvidere til gulvene med klinker og de flisebeklædte vægge.

Arkitektonisk værdi

Anlægget er tegnet af arkitekt Hans Carl Andersen, der var uddannet ved kunstakademiet og senere arbejdede for blandt andet Andreas Clemmensen og Martin Nyrup. Den arkitektoniske værdi ved Produktionsbygningerne til Søndenbro Mejeri knytter sig generelt til anlæggets præg af Bedre Byggeskik og det samlede facadeudtryk med de hvidkalkede facader og de valmede teglhængte tage, der domineres af den store skummehal og den markante skorsten, samt til homogeniteten i det eksisterende anlæg og det indbyggede hierarki imellem de forskellige bygningskroppe, der afspejler sig i detaljering, arkitektonisk bearbejdning og volumen. Af detaljer kan nævnes vinduessætningen med de store trævinduer mod syd, gadesiden, og de store støbejernsvinduer med nord og i maskinhuset, samt tagryggenes typiske ventilationsskorstene. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig først og fremmest til hovedfløjen hvor Skummesalen i forskudte planer og med tre store bærende støbejernssøjler, Osteriet og Kernerummet rummer de største rumlige kvaliteter. Endvidere til de gedigne detaljer ved de klinkebelagte gulve og flisebeklædte vægge samt til forbindelsesdørene af træ med fyldinger og jernkarme samt bukkehornslignende hængsler.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links