Sankt Ansgarius Stiftelse
.
Sankt Ansgarius Stiftelse
.
Sankt Ansgarius Stiftelse
.

Sankt Ansgarius Stiftelse ligger på Brogade 14 i Langeland Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Ejendommen Sankt Ansgarius Stiftelse er opført i 1700-tallet. Tidligere var kirken i Brogade 14 en del af ejendommen og er fortsat sammenbygget med Gåsetorvet 1. Ejendommen har haft forskellig anvendelse blandt andet som skolehus og kateketbolig i 1813-1885. Nabokirken Sankt Ansgarius Stiftelse i Brogade 14 ejede bygningen i årene 1927-1971, hvor den fungerede som katolsk præstebolig. I 1983-85 blev forhus og sidehus gennemgribende renoveret og indrettet til boliger. De mange nyere bygningsdele og -detaljer stammer antageligt herfra. Rudkøbing Kommune har siden 1985 ejet bygningen, der fortsat anvendes til bolig. Af historiske fotos fra omkring starten af 1800-tallet fremgår det at bygningen har stået kalket over stok og sten og taget med forskelling.

Beskrivelse

Brogade 14, Gåsetorvet 1 og 3 ligger centralt i Rudkøbing tæt ved havnen med facaden orienteret mod det kileformede Gåsetorv. Bygningen udgøres af et forhus og et sidehus, hvor forhuset er bygget sammen med kirkebygningen i Brogade 14. Denne er ikke omfattet af fredningen. Forhus og sidehus er opført i bindingsværk i to stokværk med dokker i fagene og affasede hjørner. Bindingsværket fremstår sortmalet på en baggrund af gulmalede tavl. Forhus og sidehus hviler på en lav, sortmalet sokkel af kampesten. Hjørnestolperne er smigskårne og står med skråbånd i første stokværk. Mod gårdsiden er bygningen grundmuret, pudsede og gulmalet. Bygningen bærer røde, udbrudte, teglhængte tage og i rygningen er to ældre skorstenspiber med sokkel og krave. Vinduerne er dels ældre, dels nyere, traditionelt udførte, torammede vinduer med sprosser og seksdelte rammer. Vinduerne er alle hvidmalede. Indgangsdøren mod Gåsetorvet 1 er en ældre, tofløjet fyldingsdør smykket med pyramidebosser og runde glas, mens indgangsdøren i sidehuset i Gåsetorvet 3 er en nyere trædør. Foran begge døre er granittrin. Mod gården forefindes to nyere pladedøre. Dørene er alle blåmalede. Stueetagen i Gåsetorvet 1 er indrettet med en lille forstue, et gadevendt køkken og en stue med en muret kamin. I forlængelse af forstuen er der indrettet et nyere rum, der giver adgang til gårdhaven. Fra forstuen giver en nyere, ligeløbstrappe adgang til bygningens første etage. Her er en hjørnevendt stue, tre værelser samt et gårdvendt, nyere badeværelse. Loftsetagen er uudnyttet og har synligt tagværk. Sidehuset i Gåsetorvet 3 er indrettet med en forstue, et badeværelse og i forlængelse heraf et gennemgående åbent rum med køkken orienteret mod gården. Fra forstuen giver en nyere, toløbstrappe adgang til en trappeafsats og to værelser, det ene gårdvendt, det andet gadevendt. Forhuset og sidehusets indre er præget af nyere og ældre overflader, bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, bindingsværksvægge, bræddelofter med et ældre synligt bjælkelag, en muret kamin, enkelte ældre vinduer med anverfere og stormkroge, nyere trapper, fyldings- og pladedøre med nyere gerichter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Brogade 14, Gåsetorvet 1 og 3 knytter sig til bygningens beliggenhed ud til Gåsetorvet, hvor bygningen, med sit bindingsværk i to etager, det røde teglhængte tag, er med til at danne pladsens historiske karakter.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistorisk værdi ved Sankt Ansgarius Stiftelsen knytter sig bygningen som et eksempel på et bindingsværksbyhus fra 1700-tallet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Sank Ansgarius Stiftelsen knytter sig i det ydre til den prunkløse bindingsværksbygning i to etager med de røde, ubrudte teglhængte heltage og skorstenspiber i rygningen, der med sin markante placering på hjørnet af Gåsetorvet og Brogade er et markant indslag i bybilledet ved ankomsten fra havnen via Brogade.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links