Søndergade 16
.

Søndergade 16 ligger på Søndergade 16 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Otte fag dybt gavlhus med sidehus fra 1600-tallet, oprindeligt i bindingsværk, o. 1750-60, ombygget med grundmuret gavl mod gaden og dertil tilbygget korshus i nord mod gaden udformet som et gavlkvisthus. Ud over den pyntelige sønderjyske rokoko i facaden er komplekset særdeles interessant ved at vise overgangen fra gavlhuse (hvor gavlhusdelen bl.a. har bevaret den oprindelige brede indgangsdiele, jfr. Kirkegade 8) til langhuse ved midten af 1700-tallet (jfr. Perlegade 58).

Beskrivelse

Bygningerne ligger på den østvendte side af Søndergade. Mod nord er gavlkvisthuset bygget sammen med nabobygningen, mens en smal slippe adskiller bindingsværkshuset og sidehuset fra nabobygningen mod syd. De gulmalede bygninger, der dels er grundmurede, dels opført i bindingsværk, står alle på en sortmalet sokkel og har teglhængte heltage belagt med røde vingetegl. Bindingsværkshuset er mod gaden kendetegnet ved en karnap med zinktag. I tagfladerne ses flere taskekviste med bræddebeklædte flunker, flere nyere ovenlysvinduer og to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Vinduerne, som er grønmalede, har koblede rammer og er dels ældre, dels udført i kopi af ældre, barokke vinduer. Mod gaden er gesimser, gesimsbånd og stik malet hvide, mens murankre og initialer i smedejern er malet sorte. Hoveddøren, der sidder i bindingsværkshusets gavl, er en oprindelig tofløjet, beklædt revledør med seksdelt overvindue. I det indre har bindingsværkshuset en traditionel planløsning med en diele med ølandsfliser, bindingsværksvægge og knægtbåret bjælkelag. Dielen ender i et nyere badeværelse. Hertil kommer en stue mod gaden, der har bræddeloft med fritliggende bjælkelag, samt et køkken og et værelse bagest i sidehuset. Tagetagen rummer en stue mod gaden samt et køkken og værelser mod gården. Fra dielen er der, ad en nyere ligeløbstrappe, adgang til gavlkvisthuset, som rummer to boliger, der begge har en traditionel planløsning med stuer mod gaden og køkkener mod gården. Trappen til tagetagen er nyere, ligesom overfladerne mestendels er nyere eller traditionelt udført, med døre og gerichter i kopi af ældre. Tagetagen er indrettet med systemplader i lofterne, efterisolerede vægge og savsmuldstapet på væggene. I tagetagen ses en enkelt ældre dobbeltfløjet fyldingsdør.

Miljømæssig værdi

Bygningernes miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Søndergade, hvor de er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb.

Kulturhistorisk værdi

I bygningernes ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til gavlhuset og gavlkvisthuset som velbevarede repræsentanter for disse to traditionelle bygningstyper. De traditionelle, opsprossede vinduer, tegltagene, skorstenene, gesimserne og murankrene understøtter det traditionelle udtryk og formsprog, mens bindingsværkshusets grundmurede gavl og senere tilbyggede karnap vidner om den udvikling, gavlhuset har gennemgået. Særlig kulturhistoriske værdi har det bevarede bindingsværk i gavlhuset samt den oprindelige, flammerede hoveddør, der tillige er udsmykket med en centralt placeret base, søjle og kapitæl. I bygningernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til især stueplanets ældre planløsning med diele, stuer mod gaden samt køkken og bad mod gården. Hertil kommer de ældre konstruktioner i form af knægte og loftsbjælker, dielens traditionelle ølandsflisegulv samt de barokke fyldingsdøre i kopi af de oprindelige.

Arkitektonisk værdi

I det ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til de to bygningers traditionelle, solide og karakterfulde fremtræden, der er domineret af de to gavlpartiers klare farvesætning, enkle gesimser, stik og murankre, samt af den brede og rigt detaljerede hoveddør.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links