Søndergade 42
.

Søndergade 42 ligger på Søndergade 42 i Ærø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Den nuværende bygning blev opført i 1799 med grundmuret facade og gavlkvist. Gårdsiden blev grundmuret i 1873. Porten blev sløjfet i 1950 og der blev indrettet butik i dele af forhuset.

Beskrivelse

Forhuset ligger på et af Ærøskøbings centrale strøg, Søndergade, der sammen med Vestergade og Nørregade indrammer det historiske centrum. Til gaden er forhuset mod øst bygget sammen med nabobygningen, mens en smal slippe adskiller Søndergade 42 fra nabohuset i vest. Mod gårdrummet i syd er der tilbygget to sidehuse, som ikke er omfattet af fredningen.

Forhuset er en grundmuret, én etage høj bygning med sort sokkel, rødmalede mursider, hvid hovedgesims med rulskifte og et teglhængt heltag af røde vingetegl, hvori der sidder flere nyere ovenlysvinduer og en skorstenspibe i med sokkel og gesims i rygningen. Gavlen mod vest er i bindingsværk. Facaden er kendetegnet ved en trefags gavlkvist med uglehul, et større butiksvindue og tilhørende dør i den tidligere vogngennemkørsel længst mod øst samt traditionelle, ét- og torammede, opsprossede vinduer hvoraf flere har buede ruder. Hoveddøren er en ældre, tofløjet Louis Seize dør med håndsmedet beslagværk og fast, tredelt overvindue. Foran hoveddøren ligger to trin af granit og på gavlkvisten sidder en traditionel gadelampe. Gårdsiden er domineret af de to tilbyggede sidehuse samt en nyere, bred taskekvist i tagfladen. Hertil kommer et nyere vindue samt en ældre, blåmalet revledør.

I det indre har forhuset bevaret en ældre planløsning med et langsgående hovedskillerum med stuer mod gaden og et køkken mod gården samt en gennemgående forstuegang med en traditionelt udformet ligeløbstrappe til førstesalen. Fra forstuen er der ligeledes adgang til stueplanets to lejligheder. Interiøret i stueplanet er mestendels præget af istandsættelsen i 1950 med glatte døre med greb af bakelit og smalle gerichter samt systemplader og indpakkede bjælker i lofterne. Fra butikslokalet er der, gennem en større, kurvehanksbuet åbning, adgang til det ene sidehus. På førstesalen findes ældre plankegulve og flere barokke tofyldingsdøre med bukkehornsbeslag og ældre greb samt profilerede loftsbjælker.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Søndergade, hvor forhuset som en integreret del af Ærøskøbings middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet, er med til at opretholde købstadens helstøbte og meget autentiske kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til forhuset som en velbevaret repræsentant for et større, traditionelt købstadshus i grundmur og bindingsværk med trappetrin af granit, opsprossede vinduer, kraftigt profilerede gesimser, en gavlkvist med høj tagrejsning og en skorstenspibe i rygningen. Hertil kommer de åbne fag i den østlige ende som både vidner om den oprindelige vognport og om den senere butiksfunktion. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med et langsgående hovedskillerum med stuer mod gaden og køkken mod gården, en gennemgående forstuegang med en traditionelt udformet ligeløbstrappe til førstesalen og relvedør til gårdsiden samt det tidligere portrum, der alle vidner om bygningens alder og tidligere funktioner. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig endvidere til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder fyldingsdøre og loftsbjælker, og i særdeleshed til førstesalens barokke tofyldingsdøre med bukkehornsbeslag og ældre greb samt profilerede loftsbjælker.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til den langstrakte bygningskrop, der med sin centralt placerede og meget karakteristiske gavlkvist, tætte vinduessætning og butiksparti i den tidligere vognport, har et solidt og karakterfuldt udtryk. Formsproget er enkelt og udpræget traditionelt, uden andre dekorationer end de kraftige gesimser, de buede ruder og den tofløjede hoveddørs detaljerede snedkerarbejde.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links