Sønderho Mølle ligger på Vester Land 44 i Fanø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Den nuværende mølle er den fjerde mølle i Sønderho. Den første mølle blev opført i 1701 som stubmølle ca. 1000 m. længere mod nord i forhold til den nuværende mølle. Den anden mølle blev opført i 1760 på det sted, hvor den nuværende mølle står. Den anden mølle udbrændte allerede i 1770 og blev erstattet af en ny stubmølle, der fungerede frem til 1884, hvor den udbrændte. Året efter blev den nuværende mølle opført.

I 1928 overtog Fonden møllen. På det tidspunkt var møllens tilstand ikke den bedste, da møllen ikke var blevet vedligeholdt efter mølleriets ophør i 1923. Endvidere var dele af gangtøjet blevet frasolgt i forbindelse med mølleriets ophør. Fonden har gennem årene vedligeholdt og restaureret møllen senest 1992-95, hvor de manglende dele af gangtøjet blev retableret ved genanvendelse af tilsvarende dele fra en mølle af samme type, der skulle nedrives.

Beskrivelse

Vindmøllen er opført som en hollandsk vindmølle til maling af korn. Undermøllen er opført i grundmur og kalket. Mølletårnet er ottekantet og beklædt med pap. Møllehatten er løgformet og beklædt med pap. Møllen er forsynet med svikstilling, vinger til sejlføring og vindrose til selvkrøjning.

Indvendig forefindes alt gangtøj i form af vingeaksel, hathjul, krondrev, hovedaksel, stjernhjul og spilstokke samt to kværne og en sigte. Møllegården, beliggende Vester Land 46, umiddelbart øst for møllen, blev fredet i 1985. Møllen fremstår vel vedligeholdt og fuld funktionsdygtig.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links