Faktaboks

Søren Hagen
Født
23. januar 1957, Utterslev
Titel
Maler
Virkested
Danmark

Biografi

Søren Hagens kunst hører hjemme i den fotorealistiske tradition. Med fotografiapparatet som et vigtigt arbejdsredskab starter hans malerier som snapshots af virkeligheden omkring os, oplevet på rejser eller måske bare nede på gaden. Dernæst begynder den egentlige, kunstneriske omdannelsesproces, hvor billedelementer flyttes, flere fotografier eventuelt kombineres. Det endelige resultat er et subjektivt virkelighedsudsnit, forandret af den personlige fortolkning. Billederne har stadig karakter af samtidsskildringer, hvilket er en væsentlig del af deres kunstneriske værdi, men deres mere eller mindre iøjnefaldende forandring i forhold til det oprindelige udgangspunkt gør, at man oplever de i grunden velkendte motiver, som om man så dem for første gang. På denne måde har H.s fotografiske realisme en evne til at fascinere, der forstærkes af den minutiøse redegørelse for hver eneste af motivets detaljer, som kendetegner hans stil. Af kunstnere, som har haft betydning for ham, kan nævnes Bjarke Regn Svendsen og Niels Strøbek, samt den amerikanske fotorealist Richard Estes.

Genealogi

Hagen, Søren Per, *1957, maler. *23.1.1957 i Utterslev. Forældre: Kleinsmed, montør Palle Otto H. og Erna Ebba Danielsen. ~10.7.1982 i Ballerup med studerende Lille Mine Needham, *12.7.1962 i Kingsburg, California, USA, datter af økonomisk rådgiver Frank Monroe N. og receptionist Annelise Jensen.

Uddannelse

Autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links