Faktaboks

Niels Reumert
Født
8. november 1949, Hellerup
Titel
Maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Niels Reumert fandt på Kunstakademiet tidligt ind i det arbejdsfællesskab, der i 1971 blev til sammenslutningen Violet Sol. Her var han det samlende midtpunkt indtil gruppens opløsning i 1988, hvor han valgte at gå sine egne veje. R. kendetegnes af en næsten ubændig nysgerrighed og et vågent blik for livets absurditeter. Indtryk fra de nære omgivelser og fra mange rejser samles i talrige skitser for senere at indgå i et maleri. Hans motivkreds rummer et omfattende galleri af groteske figurer, der har udviklet sig til en særpræget, personlig ikonografi, ofte i modsætningsfyldte, tankevækkende sammenstillinger.

R. har altid udtrykt sig ekspressionistisk midt mellem figuration og abstraktion og har fastholdt det klassiske oliemaleri som sit foretrukne medium. Hans farvesans med forkærlighed for rene, stærke farver, er særdeles veludviklet. De tidlige malerier kan virke voldsomme og tunge i kraft af mange lag fed oliefarve, men fra midten af 1980erne ses en rigere nuancering og en voksende interesse for spillet mellem pastose og laserende farvelag. Også penselskriften har fået en særlig betydning. R.s hidtidige virksomhed kan opleves som én lang række af eksperimenter i en stadig søgen efter at udvikle billedsproget.

Genealogi

Reumert, Niels, *1949, maler og grafiker. *8.11.1949 i Hell. Forældre: Dir. Per da Mouskis R. og Karen Bolt. ~11.6.1991 i Kbh. med antropolog Rannveig Thora Larusdóttir, *27.2.1949 i Reykjavík, datter af bager Larus Andersen og Ingbjørg Palsdóttir.

Uddannelse

Erling Frederiksens tegnesk. 1968-69; Kunstakad. Kbh., malersk. (Egill Jacobsen og Ejler Bille) 1969-74; Accad. di Belle Arti, Venezia 1971- 72.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links