Faktaboks

Per Arnoldi
Født
25. maj 1941, København
Titel
Maler, plakattegner, scenograf
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Per Arnoldi har en vidtspændende produktion som maler, grafiker, designer og plakatkunstner. Han har skabt sin egen stil med et stramt og let genkendeligt form- og farvesprog, der ses i alle grene af hans produktion. Gennem hele sit virke har A. haft udpræget sans for det journalistiske og pædagogiske arbejde. Ønsket om at gøre kunsten anvendelig og nå et så stort publikum som muligt blev grundlagt under det mangeårige arbejde på tidsskriftet Mobilia, hvor mødet med Gunnar Aagaard Andersen fik betydning for A.s syn på kunstens placering i samfundet. I nogle tidlige billeder fra 1960erne ses påvirkning fra den linie, der går fra dada og surrealismen frem til fluxus- og popkunsten. A. udfordrer og inddrager beskueren med anvisninger, pile og diagrammer som i de tidlige "maskinbilleder". Mødet med den amerikanske popkunst blev især igangsættende, og fra midten af 1960erne og i 1970erne blev popkunstens muligheder endevendt. Værker som Arnoldiland, Wonderbox og pasticherne over f.eks. Henri Matisses billedverden trækker alle på popkunstens forhold til kunstnerens rolle, det serielle og masseproducerede, samt til forholdet mellem kopi og original. Disse billeder afløstes af en venlig, humoristisk og surreel verden af hatte, sukkerstænger, stokke og cirkusmaneger. Omkring 1980 begyndte A. at arbejde i et konstruktivt formsprog, hvor påvirkningerne bl.a. kom fra Bauhaus, De Stijl-gruppen og samtidige amerikanske kunstnere. 1960erne medførte i forbindelse med ungdomsoprøret, tidens mange kulturelle tilbud samt virksomheders og forretningers behov for at give sig til kende, en øget interesse for plakater og udsmykninger. I 1967 udførte A. for Irma på Vesterbro sin første store dekorative opgave, og i 1970erne beskæftigede han sig i stadig højere grad med plakat- og udsmykningsopgaver. Dette kom til udtryk i samarbejdet med Cirkus Arena 1974 og i DSB plakaterne, der i 1975 betød A.s gennembrud som professionel plakattegner. 1970ernes personlige håndskrift i plakaterne og en motivverden hentet fra maleriet, afløstes i 1980erne af en voksende afklaring og præcision. Farverne var få og typografien altid den samme. Plakaterne koncentreredes i symbolik og figuration om det mest nødvendige, og både billede og tekst fravristedes nye kombinationmuligheder, med begavet underfundighed og humor som resultat. A. indføjer sig i en tradition, der går fra Casandra over Bauhaus og Schweizer-skolen, og han har med sit personlige kunstneriske udgangspunkt fornyet den danske plakattradition. Selvom A.s produktion af plakater, lay-out, design og løsninger af arkitektoniske opgaver i ind- og udland har gjort ham kendt hos et stort publikum, har han gennem årene holdt fast ved maleriet og afholdt en lang række udstillinger. Endvidere har han været en ofte benyttet gæsteforelæser for skoler og organisationer inden for den grafiske branche.

Genealogi

Arnoldi, Per, *1941, maler, scenograf og plakattegner. *25.5.1941 i Kbh. Forældre: Ekspeditionssekr. John A. og Ellen Merrild Pedersen. ~19.9.1969 på Fr.berg med skuespilleren Regitze Christiane Rohde, *26.9.1944 i Kbh., datter af departementschef Henning R. og Benedicte Bülow.

Uddannelse

Student 1959; folkeskolelærer 1963; som billedkunstner autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links