Faktaboks

Jens Birkemose
Født
28. juni 1943, København
Titel
Maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark, Paris

Biografi

Jens Birkemoses produktion lader sig opdele i dels en række små bøger, med et rigt og frit associerende billedsprog af tekst, fotografi og tegning, dels en malerisk udfoldelse i stort format. I 1970 udgav han den første af foreløbig sytten små bøger. Titlen Correspondances var hentet fra den franske digter Charles Baudelaires digt fra Syndens Blomster, hvori der tales om slægtskabet mellem en duft, en farve og en lyd. Tilsvarende tror B. på forskellige sanseindtryks og kunstneriske udtryks fælles udspring og beslægtede virkning. I sit univers inddrager B. både digteriske og musikalske erfaringer. Bøgerne, som B. har samlet og bearbejdet ud fra et vældigt materiale af papirlapper, noter, postkort, pornografi etc., kan virke udfordrende i deres sanselige og suggestive kombination af billede og tekst, men de unddrager sig entydig tolkning. De skaber en forståelse for den intuitive forbindelse mellem sprog og billede, og deres udtryk lever i et rummeligt spændingsfelt mellem erotisk antydning og B.s fascination af det irrationelle. B. har også interesseret sig for tilfældighedsprincippet, som han har kunnet studere i tolvtonekomponisten Arnold Schönbergs værker og i John Cages eksperimenter med musikalsk tilfældighed: Arbejdet opstår ikke ud fra en på forhånd fastlagt plan, men tager form i en dynamisk og uforudsigelig proces.

Det overordnede hovedtema for såvel bøger som malerier er rejsen til det ukendte: Det ukendte som udtryk for noget, der overskrider grænser og udfordrer. Rejsens fysiognomi er i det hele taget noget fundamentalt ved B.s måde at leve, arbejde og erkende på. For ham er dét at rejse det samme som at ophæve sit tyngdepunkt i forhold til et fortroligt miljø eller en erhvervet erfaring. B. har foretrukket at arbejde i Paris, ikke for at være nærmere den franske kunst, som han ikke føler noget slægtskab med, men ud fra sin fascination af storbyens komplekse virkelighed. B.s foreløbig mest sammensatte udstilling, Newtons Night, på Ny Carlsberg Glyptotek i 1980, et tilsyneladnede desorganiseret miljø af malerier, bøger, breve, polaroidfotos, bemalede postkort, legetøj, skildpadder m.m., var en visuel og sproglig afsked med det ordnede, overskuelige og lovmæssige Newtonske verdensbillede. B.s abstrakte malerier er gennemgående monumentale af format og vitale og voldsomme af karakter, med tydeligt afsæt i New Yorker-skolens abstrakt ekspressionistiske actionmaleri, blot farvet af et mørkere og mere foruroligende stemningsleje. De heftige og impulsive, gestuelle strøg kan i kraft af den kontrastrige kolorit have en stærk rumlig karakter, der gør dem egnede til dekorative udsmykninger.

Genealogi

Birkemose, Jens, *1943, maler og grafiker. *28.6.1943 i Kbh. Forældre: Murer Emil Christian Madsen og Elsebeth Birkemose. Samliv fra 1976 med pianisten Nanna Willum Hansen, *15.6.1952 i Hell., datter af rektor Carl Willum H. og bibliotekar Birgitte Ingvorsen.

Uddannelse

Studier i klaver, komposition og musikteori på Musikkonservatoriet, Kbh. 1965 og flg. år; spredte studier på Acad. des Beaux-Arts, Paris; Kunstakad. Kbh. samt i Atelier 17, Paris (Stanley William Hayter) og andre grafiske værksteder indtil 1974.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links