Faktaboks

Anders Kirkegaard
Født
28. januar 1946, Holstebro
Titel
Maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Anders Kirkegaards drivkraft er det eksistentielle i menneskets tilværelse og udforskningen af det menneskelige drama. Titlen Jedermann i skikkelse af mig selv, der omfatter en fortløbende serie selvportrætter, baseret på en plakat fra 1982, er betegnende for hele hans komplekse værk. Helt specifikt er det tildragelserne i hans eget liv, han tager afsæt i, og K.s billeder har således også selvbiografisk karakter. Det er tilmed oftest hans eget fysiognomi og hans egen krop, han skildrer. Hans stil er figurativ med tydeligt surrealistiske elementer kombineret med kraftfulde, ekspressionistiske udladninger i farve og substans. Mandlige torsoer, løsrevne lemmer, kropsdele, det mandlige køn befolker K.s kropslandskaber. Af og til indgår de i parringslege med kvindelige torsoer, snart bliver kroppene insekstlignende, som døde insekter, udspilede og ligesom spiddet på nåle. Til andre tider skildrer han anatomiagtige landskaber med lave horizonter. Disse scenerier, der er sindbilleder på psykiske landskaber, kan have eruptive forhøjninger eller være læderet af bombekratere.

Med sin detaljerede malemåde, strøg ved strøg, farve ved farve, modellerer han et mangefarvet væv af små fibertråde op, der enten fremstår som anatomistudier, som indre kvæstelser eller som farvemæssige eksplosioner. K.s kunst har da også fået betegnelsen "kadaver-romantik", der ligeledes heftes på hans jævnaldrende Hans Christian Rylanders og Arne Haugen Sørensens beslægtede udtryk. K. sætter sine nærbilleder op som konfrontationer med beskueren. Figuren, kropsdelen eller selvportrættet er stillet til skue på en direkte, udadrettet og ikke sjældent anklagende måde. Den hudløse selvudlevering og selvransagelse, der gennemstrømmer billederne, er også en appel til beskueren. Og billedtitlernes lange statements med ideologisk/filosofisk indhold og spørgsmålstegn understreger forsøget på dialog. Det latente, religiøse aspekt af sin kunst fik K. mulighed for at realisere i forbindelse med altertavle-bestillingen til Struer Kirke (1971-74). Bortset fra at forslaget senere blev forkastet, bragte dette projekt en væsentlig betydningsdimension ind i hans kunst. Bebudelse-Bespottelse er et af resultaterne af projektet, der var baseret på omfattende studier af den religiøse kunsts ekspressive klassikere. Til centrale værker i K.s produktion hører også den Bunuel-inspirerede Morderengel og familieportrætterne Ikarus' memoire (Min faders fortællinger om pyrrhussejre og arvesynd) og Familiekrønike/Sammen hver for sig. Fra 1980erne har et mere forenklet udtryk med store, egale farveflader vundet indpas i hans kunst. K.s menneske- og eksistenscentrerede univers kan sættes i forbindelse med Svend Wiig Hansen, som er en af de kunstnere, der har haft størst betydning for ham. Ligesom denne hører K. til kunstens individualister, der ikke lader sig rubricere inden for tidens dominerede kunstretninger. K. er en engageret kunstdebattør og har i en årrække skrevet for Kristeligt Dagblad.

Genealogi

Kirkegaard, Anders, *1946, maler og grafiker. *28.1.1946 i Holstebro. Forældre: Overbibliotekar, senere rektor for Danm. Bibl.sk. Jens Preben K. og kirke- og koncertsanger Karen Kirstine Christensen Lund. ~26.8.1964 i Ølsted, Fr.borg Amt med keramiker, senere sygehjælper Marianne (Janne) Cathala Nobel, *12.2.1945 i Kbh., datter af volontør, senere tømmerhdl. Henning N. og Jytte Eger Palsbøll.

Uddannelse

Tegneundervisn. hos Erling Frederiksen, Stat. Mus. for Kunst 1962; Dronningemølle (senere Holbæk) Kunsthøjsk. (Helge Ernst) 1962; Robert Askou-Jensen, Glyptoteket 1963; Kunstakad. Kbh. 1964-67.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links