Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311248
Sted- og lokalitetsnummer
230302-171
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, -Dybbølstenen, -Barsten-, -Deggersten-. Vandreblok, ca. 9 x 7,3 m stor og ca. 2,7 m høj. Uregelmæssig form, smallest i den vestlige ende. Overfladen er temmelig vandret, men ujævn. I den sydlige del af toppen er store afsprængninger. Siderne er nærmest lodrette, men i nordøst er basis bortsprængt, og her er lagt en del mindre sten. I den nordlige side ses store afsprængningsflader. I stenen ses vandrette sprækker, delvist med centimetertykke, sorte bånd, og der er mange kløve- og sprænghuller. Sydøst for stenblokken ligger en sten, ca. 2,5 x 2 m stor og 0,7 m høj, og nord for den store blok ligger 3 sten, a) 2 x 1,2 x 0,8 m, b) 1,8 x 0,9 x 0,5 m, c) 1,1 x 0,6 x 0,7 m, der alle er sprængt fra den store blok. Sagn: -Stenen har tidligere været så stor, at man har kunnet vende med en vogn på den. -Stenen er så stor, at 18 par kan danse oven på den. -På Als boede i gamle dage en kæmpe, og folkene på Sundeved var hans fæstere. Men engang nægtede de at betale afgifterne. Da kæmpen ville tugte dem og vade over Alssund til Sundeved, skød de med pile efter ham, så han ikke kunne komme over. Så greb han en stor sten, Barsten eller Deggersten, og kastede den efter dem. I ældste tid levede en høvding på Als. Han kom i strid med beboerne på Sundeved, vadede ud i Alssund og kastede sten efter dem. En af disse sten blev liggende i nærheden af skanserne, og det er den, som høvdingen kastede efter sine fjender. -Der var en kæmpe i Lysabild på Als og en anden i Broager. Kæmpen i Lysabild kastede stenen efter ham i Broager, og den faldt på det sted, hvor den nu ligger. -På Als boede der engang for mange hundrede år siden en dame, der var vel forfaren i trolddomskunster, og hun var derfor ikke alene den rigeste og mægtigste i hele egnen, men hun blev enddog kaldt den skønneste, skønt hun var en over 100 år gammel kvinde. Men hun havde en sort sjæl og var ondskabsfuld. Da hendes elsker i hemmelighed forlod hende, blev hun rasende og slyngede den store sten efter ham, men den ramte ikke, og stenen faldt ned på Dybbøl Bjerg. -En kæmpepige, som boede på Als, slyngede stenen efter sin kæreste i sit hårbånd, men den faldt temmelig tidlig og ramte ham ikke. -En jættemø på Fyn så sin udkårne, en kæmpe på Als, i en andens arme. I sin forbitrelse slyngede hun en stor sten efter ham i sit strømpebånd. Stenen fløj dog om på Dybbøl Banke i Sundeved. Mange af sagnene omhandler, at en jættekvinde kaster stenen efter en kirke, hyppigst Broager Kirke med dens tvillingtårne. -På Dybbøl mark findes en usædvanlig stor sten, som er blevet kastet af en heks tæt ved Flensborg, som brugte sit strømpebånd som slynge. -På Fyn boede engang en jættekvinde, der ærgrede sig over de mange kirker, der byggedes rundt omkring i landet. Hun havde bolig på en høj bakke, hvorfra hun havde en vid udsigt over de omkringliggende øer og lande. Engang, da hun netop så over til Sundeved, lagde hun mærke til en stor bygning, der rejstes på Broager Bjerg; men da hun så de to tårne på den, mente hun, det var en ridderborg, der opførtes, og den havde hun ikke så grumme meget imod. Men en formiddag, da hun atter så over til Broager og hørte klokkeklang derovre fra, sprang hun op fra sit sæde, thi hun vidste nu, at det var en kirke, der byggedes. Hurtigt tog hun sit strømpebånd og bandt en vældig sten deri; men medens hun af al magt svang den uhyre sten, brast båndet, så den ikke nåede helt over, men faldt ned på Dybbøl Mark, hvor den ligger endnu den dag i dag. Stenens fart var så stærk, at Sottrup Kirketårn kom til at hælde af lufttrykket. -En kæmpe på Fyn kastede den store sten i sit hosebånd efter de to tårne på Broager Kirke. Af det tryk, som stenen gav, revnede Als ud fra Sundeved, så den blev til en ø; før havde den været landfast. -Den store sten vender sig, hver gang den kan lugte, de bager pandekager i den gård, der ligger nedenfor. Beliggenhed: I grønt areal ved gaden Dybbølsten, i en stor sænkning.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSagnsten, "Dybbølstenen", "Barsten", "Deggersten". En række sagn er knyttet til stenen, flere omhandler, at stenen er kastet efter en kirke.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links