Oversigt (landmålerstok markerer afsatte placering) - set fra syd.
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
03135
Sted- og lokalitetsnummer
401109-83
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenHirtshals havn henvender sig i 2012 med planer om havneudbygning ind over stedet, hvor Emstenen befinder sig. Spørger til hjemmel for fortidsmindefredningen af stenen og henviser til gammel arealfredning, som indbefatter sagnstenen. Kulturstyrelsen beslutter at udsætte den endelige fortidsmindefredning (ejermeddelelse) og meddeler, at styrelsen kan acceptere en vis flytning af stenen. I 2014 meddeler fredningsnævnet dispensation til at stenen flyttes ca. 330 m mod øst, således at havnen kan udvides og stenen genplaceres i en landskabelig situation lig den hididige. 3. september 2015 meddeler havnen, at stenen er flyttet og oplyser koordinaten for den nye placering. Styrelsen foretager herefter flytning af punktet i F&F.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links