Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
03133
Sted- og lokalitetsnummer
100601-40
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Helligkilde. Kilden fremtræder som et omtrent cirkulært vandhul, hvis diameter er ca. 2 m. Umiddelbart øst for kilden er opstil- let en mindesten. Kilden ligger på en lille forhøjning ca. 10 m sydvest for Kjul Å ca. 100 m øst for sognegrænsen mod Horne sogn lige syd for den nye automobilvej. Den ligger i Gl. Lillehede plantage, afd. 272 under Uggerby-Lilleheden Klitplantage. Fredningsgrænsen går ca. 2 m fra kildens kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Regulering af kilden og dens tilløb må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links