Oversigt - fra S
.
Oversigt - fra V
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262946
Sted- og lokalitetsnummer
010103-114
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnstenen, -Pengestenen-. Sten af granatamfibolit. 1,7 m høj og 3,1 m lang, 2,7 m bred.Største højde er mod øst, hvorfra den hælder mod vest og største længde i nord-syd. Overfladen er furet og ujævn. Stenen ligger in situ og er delvist frigravet. Stenen ligger i løvskov på en højdebanke lige syd for en granbeplantning. Stenen ligger i en sænkning, der er frigravet rundt om stenen. Sagn: En skat skal være nedgravet under stenen. Frigravningen omkring ste- nen er forårsaget af skattegravning. Navnet Pengestenen hidrører fra, at skovarbejderne i gammel tid sam- ledes ved stenen, hvor de fik deres løn bragt ud og udbetalt.

Undersøgelseshistorie

2003
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links