Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262949
Sted- og lokalitetsnummer
010103-238
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Helligkilde, ”Skovkilde” eller ”Sandportkilde”. En brønd, opmuret at teglsten. 1 m i diameter og 1,5 m dyb. I V-siden står vandspejlet 0,8 m under brøndkarmen. I Ø-siden en 50 cm bred åbning, 4 skifter sten dyb, hvorigennem vandet løber ud i en 80 cm lang rende og væk. Behørigt afmærket med et rækværk. **** Siegfred Svane omtaler denne kilde/brønd, men forgængeren Arnold Olsen som kilde. Historien er følgende: Vandet er meget jernholdigt og tdligere påstod man, at drak man vand af kilden en kold vinterdag, fik man en fornemmelse af varme. Ved Mølleåens udløb i Esuim Sø lå der for nogle menneskealdre siden et hus, Fiskerbrohuset. Her boede en kone, kaldet Karen Fiskerbro. Hun kurerede børn for Skaver (Engelsk syge) ved at smøre dem med 7 slags olier i to torsdage efter nymåne og så bde dem i vand fra kilden – og de blev helbredte, tilføjes det.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterHellig kilde. Sandporte kilde.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links