Bagside - fra S
.
Oversigt - fra N
.
Oversigt - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262920
Sted- og lokalitetsnummer
010103-84
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1749 e.Kr.)

Original fredningstekst

Jagtsten. En ca. 1 m høj og ca. 70 cm bred granitsten. På den affla- dede forside er indhugget Frederik 4.s monogram og årstallet 1702. Stenen står i det nordre gærde om skovstykket Krogdal vang ud mod landevejen Helsinge-Esrum i skovafdeling 180. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningJagtsten. En ca. 1 m. høj og ca. 70 cm. bred granitsten. På den affladede forside er indhugget Frederik 4.s monogram og årstallet 1702. Stenen står i det nordre gærde om skovstykket Krogdal vang ud mod landevejen Helsinge-Esrum i skovafdeling 180. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links