Stigbord, set fra SSV
.
Stigbord, set fra SSØ
.
Oversigt - fra S
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262957
Sted- og lokalitetsnummer
010103-259
Anlæg
Møllekanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Esrum Møllekanal - (Å). Fra Esrum Sø og til Esrum Møllen løber vandet i en gravet kanal, langs engens Ø-side. Hvor kanalen (åen) nærmer sig møllen, er jordvolden der holder kanalvandet oppe, vokset til ca. 2 m i højde. Volden er op til 5 m bred, med en krone på 2 m. Selve kanalen starter med at være ca. 4 m bred. Bredden vokser gradvis, og ender med at være ca. 8 m bred oppe nær møllen. Kanalens samlede længde er ca. 1200 m. Forlægningen af åløbet blev foretaget under Christian d. IV. Vandets faldhøjde ved Esrum Mølle blev derved forøget betydeligt. Faldhøjden er ca. 3 m.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet er 5 m bred kanal der ligger i åbent land.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links