Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262930
Sted- og lokalitetsnummer
010103-85
Anlæg
Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Vandmølle, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Evt. fredning af Esrum Kloster. Jorddækket ruin. OFN's kendelse af 11. marts 1952.

Undersøgelseshistorie

1952
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1953
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningEn granitsøjle, der er ca. 1,90 m. høj og ca. 35 cm. i diameter. Søjlen er råt tilhugget og har på den ene side en dyb skrå affasning, der er størst foroven. Granitsøjlen er opstillet i Esrum klosters gård. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.Fredningsnr.: 2629:21.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEsrum Klosterruin. Jorddækket kloster- og kirkeruiner fra Esrum kloster. På målebordsblad er ruinerne afsat midt i klostergården, men ifølge opsat tavle over klosterets grundplan har det meste af klosterets bygninger ligget mellem 50 og 100 m mod vest og ca. 100 m mod nord for den nuværende hovedfløj i klosteret. Idag er området nord for klosteret helt dækket af villa bebyggelse, haver og vejanlæg, mens der endnu er ubebyggede pletter over bebyggelsen vest for hovedbygningen. Ændret afsætning: på gammelt målebordsblad er frednings- nummer afsat midt i klostergården, men de jorddækkkede ruiner dækker et langt større areal beliggende nordvest for de nuværende klosterbygninger.
1991
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1995
Museal prøvegravning - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
1995
Museal prøvegravning - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Grøft ved byggeri/anlæg - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
2003
Museal besigtigelse - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
2003
Museal besigtigelse - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet er ikke synligt.
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links