Slingestenen 21
.
Slingestenen 20
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533662
Sted- og lokalitetsnummer
060202-38
Anlæg
Sagnsten, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 5336:62 Sagnsten, Slingestenen. Stenen er en 2,5 x 2 m stor og 1,4 m høj, fritliggende vandreblok, som har kilehuller til en ikke udført kløvning. Sagn: Er slynget efter Neksø Kirke af en troldkælling på Christiansø, men gik for langt. Stenen ligger syd for Langedebyvejen.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSagnsten kaldet "Slingestenen". Er en istransporteret gnejsblok ca. 2,5 x 2 x 1,4 m lang, bred og høj. Ligger i en fugtig eng umiddelbart syd for Langedebyvejen. I toppen af stenen er indhugget en række kilehuller til en ikke udført kløvning. Sagn: Er slynget efter Neksø Kirke af en troldkælling på Christiansø, men den gik for langt.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links