Samsø Redningskorps er en privatejet virksomhed, der blev grundlagt i 1934. Korpset tæller flere typer redningskøretøjer samt to redningsbåde.
.
Godt halvdelen af Samsøs befolkning mødte op d. 4. oktober 2002 for at demonstrere mod lukningen af Samsø Sygehus. Efter år 2000 blev det offer for centraliseringen i sygehusvæsenet.
.

Samsø Sundheds- og Akuthus ligger i de bygninger, der tidligere husede Samsø Sygehus. Bygningerne blev indviet i 1919, og der var dengang 36 sengepladser. Sygehuset kom i 2003 ind under Aarhus Universitetshospital og blev i forbindelse med den generelle samling af de medicinske specialer på landsplan omdannet til sundheds- og akuthus; med en befolkning på under 4.000 borgere var der ikke længere basis for at drive et almindeligt sygehus.

Det følger en tendens på landsplan med omdannelse af små sygehuse til sundhedshuse. Sundheds- og akuthuset på Samsø adskiller sig ved at have fire regionale senge til observation af akut syge patienter med kirurgiske eller medicinske sygdomme. Derudover er der fire kommunale senge til rehabilitering i forbindelse med sygdom. Det er kommunen, der visiterer til rehabiliteringspladserne.

I huset er der også en fødestue, hvor kvinder assisteret af en jordemoder kan føde ved en forventet normal fødsel.

Når Samsø Sundheds- og Akuthus har sengepladser, skyldes det placeringen på en ø med lang transporttid til Aarhus. Patienterne ligger i observationssengene indtil overflytning til Aarhus Universitetshospital, eller til sygdommen er færdigbehandlet.

Der er akutberedskab i huset 24 timer i døgnet, og man kan henvende sig efter henvisning fra egen læge eller vagtlæge. Bemandingen er narkosesygeplejerske og behandlersygeplejerske samt en lægevagtsklinik. Det er også muligt at få foretaget røntgenundersøgelser og blodprøver efter henvisning fra egen læge.

Sundheds- og akuthuset har en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og en afdelingssygeplejerske. Der var i 2018, hvad der svarer til 25 fuldtidsansatte.

I Samsø Kommune var antallet af indlagte på et somatisk sygehus pr. 1.000 borgere i 2018 på 121 og dermed lidt større end i regionen (110) og i landet som helhed (119). Tilrejsende speciallæger har jævnligt ambulatorium i huset.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Samsø Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg