Omkring år 1300 blev Sankt Jørgens Kirke, en unggotisk langhusbygning af teglsten, opført på stedet for en tidligere trækirke. Kirken er landets eneste bevarede sikkert kendte spedalskhedskirke, idet den fra begyndelsen var en del af den Sankt Jørgensgård, der var opført uden for bykernen.

Den arkitektonisk interessante bygning rummer elementer af både romansk og gotisk arkitektur og har således polygonal korafslutning, men ganske usædvanligt med en indvendig øst afrunding. De høje og smalle vinduer indrammes af trekvartstave, mens selve lysningen er kronet af trekløverbuer. Byggestilen er inspireret af den store gruppe af tiggerklosterkirker, der ca. 1250-ca. 1300 blev opført i Danmarks byer. I 1300-tallet blev kirken udvidet mod vest, hvorimod tårnet kom til i senmiddelalderen

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Svendborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker