Sankt Jørgensgade 1 ligger på Sankt Jørgensgade 1 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bindingsværks baghus mod Kirkegade, formentlig fra årene o.1800. Bygningen har tidligere fungeret som vaskehus og blev gennemgribende renoveret i 1980.

Beskrivelse

Bygningen ligger på en høj, sorttjæret sokkel, på den østlige side af Kirkegade, med gavlen ud mod gaden. Bygningen er opført i sortopstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl med brændte fuger. Den østvendte gavltrekant er i lodretstående, sortmalede brædder. Vinduerne er nyere, opsprossede og koblede vinduer med termoglas i de inderste rammer. Taget er et rødt, ubrudt, teglhængt heltag uden tagrende på den sydlige langside og med en muret skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Adgangen til bygningen finder sted ad en revledør med håndsmedet beslagværk. I det indre er bygningen kendetegnet ved et åbent rum med et nyere teglstensgulv med gulvvarme, murede vægge og et bræddeloft med ældre, fritliggende bjælker. Hertil kommer en skorsten. Tagetagen er uudnyttet og adgangen hertil finder sted ad en luge i den østvendte gavl.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Kirkegade, hvor den høje sokkel og bindingsværksgavlen er med til at opretholde det traditionelle gadeforløb.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til det lille, traditionelle bindingsværkshus med tavl med brændte fuger, revledør med håndsmedede beslagværk og ubrudte tagflader med en skorstenspibe i rygningen. Hertil kommer fraværet af tagrende på den sydlige langside. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til skorstenen og de ældre bygningsdele, herunder loftsbjælkerne.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til især gadegavlens symmetriske bindingsværk og meget markante, tjærede sokkel, der løfter bygningen højt over gadeniveauet. Farvesætningen er enkel og udtrykket solidt, domineret af det kraftige tømmer, de brede vindskeder og de brændte fuger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links