Sankt Knuds Kilde i Hjørring omfatter både park, skov, søer og et friluftsteater fra 1943. Fra middelalderen og indtil sidst i 1800-tallet havde Sankt Knuds Kilde betydning som valfartssted for en stor del af Vendsyssel. I 1909 blev Sankt Knuds Kilde en historisk mindepark, da der blev opstillet 22 granitmindesten over udvalgte vendelboer og historiske begivenheder i Vendsyssel. Senere kom der yderligere tre granitmindesten samt et bronzerelief, som forestiller Det Danske Hedeselskabs stifter, E. Dalgas, til.

Videre læsning

Læs mere om Hjørrings parker

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur