Sankt Mogensgade 29
.
Sankt Mogensgade 29
.
Sankt Mogensgade 29
.
Sankt Mogensgade 29
.
Sankt Mogensgade 29
.
Sankt Mogensgade 29
.
Sankt Mogensgade 29
.

Sankt Mogensgade 29 ligger på Sankt Mogensgade 29 i Viborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Sct. Mogensgade 29 er opført i 1757 af konkretor Jessen i to stokværk, I 1827-35 blev forhuset reduceret til et stokværk med en central kvist over tre fag. Sidehus og baghus blev opført i midten af 1800-tallet. I 1991 blev bygningen istandsat.

Beskrivelse

Sct. Mogensgade 29 ligger centralt i den middelalderlige bydel i Viborg og udgør et forhus, et sidehus og et baghus. Forhusets nordre fag er bygget sammen med et sidehus, der tilsammen indrammer et pigstenssat gårdrum. Sidehus og baghus er ikke omfattet af fredningen. Forhuset er opført i bindingsværk i et stokværk over ni fag med en portåbning over to fag. Bindingsværket er sortopstreget på en baggrund af gule tavl. Forhuset hviler på en lav, sortmalet sokkel af kampesten, der mod gaden er pudset med let fremspring. Centralt i facaden ses en kvist over tre fag, hvis sider har en nyere bræddebeklædning, der står gråmalet. Bindingsværkssiderne og kvisten afsluttes af en let profileret gesims.

Bygningen har et rødt, teglhængt heltag med skorstenspibe i rygningen. Mod gården ses en nyere kvist samt to nyere tagvinduer. Portgennemgangen er i bindingsværk over en kampestenssokkel, og loftet har synligt bjælkelag og brædder. I portgennemgangen er en pigstensbelægning ført med ind i gårdrummet. Portåbningen er forsynet med en tofløjet revleport. Indgangspartiet midt på facaden er en tofløjet empire-fyldingsdør smykket med træudskæringer og et overvindue med feston. Foran døren er en granittrappe. Indgangspartiet og porten er indrammet af slanke, kannelerede træsøljer prydet med rudemotiver. I kældernedgangen mod gården ses en skråtstillet luge. Døre, port og luge er malet i en perlegrå farve. Vinduerne er dels nyere, dels ældre, torammede vinduer med ottedelte rammer. Alle vinduer er hvidmalede.

Forhuset anvendes til bolig og er i det indre karakteriseret ved en nyere planløsning. Forhuset er indrettet i to adskilte lejligheder, hvoraf den søndre lejlighed omfatter en del af stueetagen og hele tagetagen. Denne lejlighed har adgang fra både gaden og gården. Stueetagen i den søndre lejlighed er indrettet med en forstue og badeværelse orienteret mod gården. I forlængelse heraf er et gårdvendt køkken sammenbygget med en gadevendt stue, der tilsammen udgør et stort rum. Herfra giver en nyere trætrappe adgang til bygningens tagetage, der er udnyttet og indrettet med værelser og badeværelse. Tagetagen har en synlig skorstenskerne samt ældre og nyere bræddegulve, væggene er pudsede og malede og lofterne har synligt bjælkelag. Den nordre lejlighed er sammenbygget med sidehuset, hvorfra der er indgang fra gården med forstue og badeværelse. Endvidere er der to gadevendte stuer opdelt af en nyere skillevæg og en nyere fløjdør med glaspartier. Køkkenet er orienteret mod gården. Under forhuset er en kælder med pigstensgulv, kampestensvægge og et loft med synligt bjælkelag.

Forhuset er i stueetagen og tagetagen karakteriseret ved nyere overflader og bygningsdele og -detaljer, herunder nyere brædde-, parket-, flise- og vinylgulve, en nyere trætrappe, pladelofter samt plade- og fyldingsdøre. Af ældre bygningsdele og -detaljer skal nævnes: Bræddegulve, fyldingsdøre, bindingsværksvægge, vinduer med rundposte, anverfere og stormkroge og en synlig skorstenskerne.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til placeringen i Sct. Mogensgade, hvor forhuset med sit bindingsværk indgår i gadens husrække og bidrager til det historiske bymiljø i Viborgs ældste bykerne. Forhus, sidehus, baghus og det pigstensbelagte gårdrum skaber, i samspil et helstøbt anlæg, der former sig omkring et smalt, langstrakt gårdrum og vidner om et bevaret bymiljø fra midten af 1700-tallet og 1800-tallet.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi ved Sct. Mogensgade 29 sig til det enkle bindingsværksforhus smykket med empiredetaljer omkring hoveddøren og portåbningen. Stilistiske elementer, der vidner om stilidealet på opførelsestidspunktet. Anlæggets komposition med forhus, sidehus og baghus omkring et pigstensbelagt gårdrum vidner om et bindingsværksanlæg i Viborgs bykerne fra 1700-tallet udvidet og ombygget i midten af 1800-tallet.

I det indre knytter de kulturhistorisk værdier sig til de bevarede bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, fyldingsdøre, vinduer med detaljer, det synlige bjælkelag, bindingsværksskillevægge og kælderen med pigstensbelægning og kampestensvægge, der alle er elementer, der vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Sct. Mogensgade 29 knytter sig til den enkle bindingsværksbygning i ét stokværk med rødt, teglhængt tag, der i kraft af de enkle empiredekorationer, som findes omkring indgangspartiet og portåbningen giver, den ellers prunkløse bygningen, et elegant tilsnit.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links