Sejerø Kirkelade ligger på Mastrupvej 4 A i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Kirkeladen er opført omkring 1860 og har helt frem til 1970 været brug som garage for Sejerøs brandbil. I dag har kirkeladen ingen anden funktion end at der stadig opbevares den gamle brandbil, som dog ikke er i brug. I 1940'erne blev den teglhængte heltagskonstruktion samt teglene udskiftet. I 2009 blev de tofløjede portdøre udskiftet til nyere.

Beskrivelse

Kirkeladen ligger på øen Sejerø sammen med Sejerø Kirke på det højeste punkt i Sejerby.

Kirkeladen er bygget sammen med Kirkemuren, der omgrænser kirken og kirkegården. Bygningen er rejst på et fundament af kampesten, som også er byggestenene på de tre facader. Den fjerde side, som er en del af Kirkegårdsmuren, er opført i munkesten. Facade og mur er kalket hvidt på nær den nederste række kampesten mod fundamentet. Den eneste åbning i bygningen er på den nordlige gavl gennem en sortmalet, tofløjet revleport. Den øverstliggende bjælke over døren er bevaret, mens resten af tømmeret omkring portpartiet er nyt. Saddeltaget på kirkeladen former sig præcist om gavlene uden udhæng. Den sidste række tagsten mod begge gavle er hævet en lille smule i forhold til resten af taget. Taget er, som murkronen på kirkemuren af røde vingetegl. Taget på laden ligger højere end kirkemuren, men har samme hældning. Indvendigt er murene ikke kalkede og det ses tydeligt at laden er en u-form af kampesten der er lagt op af kirkemuren. Der er åbent til kip med synlige spær og hanebånd. Taget er understrøget.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for kirkeladen knytter sig til sammenbygningen med kirkemuren, samt den ens materialeholdning der findes overalt i kirkens anlæg.

Kulturhistorisk værdi

Det var aldrig meningen at bygningen skulle fungere som lade, men derimod som opbevaringsbygning for Sejerøs brandbil. Funktionen aflæses tydeligt i bygningens placering ved hovedveje, hvor det har været hurtigt at komme af sted fra, og er dermed en kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til Kirkeladens velproportionerede form, der forhold sig til kirken og kirkemuren. De arkitektoniske værdier knyttet sig særligt til det enkle formsprog og materialevalg samt til kirkeladens placering hvor den danne en u-form op af kirkemuren. Herved fremstår bygningen udefra som en knopskydning fra muren. De parallelle linjer mellem taget og murkronen på kirkemuren understeger yderligere deres sammenhæng og giver en variation på kirkemurens forløb set fra kirkegårdssiden. De to forhøjede rækker tagsten ved hver gavl har arkitektonisk værdi da de fremhæver gavlene og afslutter bygningen præcist.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links