Bynkefuglen holder til i det åbne land og yngler bl.a. på overdrevene ved Sjælsmark.

.

Sjælsmark er en landsby i Nordsjælland beliggende ved Sjælsø.

Landsbyen fremstår i dag som en blanding af noget nyt og gammelt. Tidligere landbrugsejendomme er blevet til beboelse, mens landsbyens byplan i store træk er forblevet uændret gennem flere hundrede år.

Landsbyens ringe størrelse gjorde udflytning overflødig i forbindelse med udskiftningen i hhv. 1780 og 1799, og eksproprieringen af jord til Sjælsmark Kaserne i 1951 fjernede grundlaget for vækst i landbruget. Den firlængede gård Tingstedgård mod nordvest står næsten, som da den blev opført i 1759. Den er velbevaret og vidner om gammel lokal byggeskik og har derfor været fredet siden 1988. I den modsatte ende af landsbyen, mod sydøst, findes den gamle rytterskole fra 1724, der imidlertid er stærkt ombygget.

Videre læsning

Læs mere om byer i Hørsholm Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer