Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442767
Sted- og lokalitetsnummer
070203-133
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Spejderstenen", en delvis frigravet jordfast sten 3 x 3 m bred, 2 m høj, 2 skålformede fordybninger nær foden mod vest. Sagn Stenen vender sig, når den lugter nybagt brød. Stenen er et gammelt mødested til leg og dans for egnens unge og er desuden brugt til fester og grundlovstaler, og den pyntes stadig med blomster. Navnet kommer fra, at spejdere har haft arrangementer ved stenen. H.C. Andersen kaldte den "Elephanten"

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(1) Paa en meget stor erratisk Granitblok findes i noget over 1 F.s Afstand fra hinanden to skaalformede Fordybninger. De staar paa den nederste Skraaning af Stenen og ikke langt fra Jordfladen og man faar det bestemte Indtryk, et de ikke er dannede ved Menneskehaand.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Spejderstenen", en delvis frigravet jordfast sten 3 x 3 m bred 2 m høj, 2 skålformede fordybninger nær foden mod vest.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af høje efter stormskader i 1967.
1976
Diverse vind og vanderosion - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1976
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links