Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42173
Sted- og lokalitetsnummer
090501-29
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stor jordfast sten med skålformede fordybninger, beliggen- de nær Tvedeskovens SØ-hjørne i areal bevokset med bøgeskov, ca. 40 m syd for en skovvej i Ø-V og ca. 4 m øst for en anden vej i o. N-S. Stenen er af grålig gnejs, o. rektangulær, ca. 100 x 120 cm, og rager 35-50 cm op over skovbunden. Stenen har en tykkel- se (højde) på mindst 70-75 cm. Overfladen er meget ujævn med spalteriller i o. N-S. På SV-hjørne af stenen findes indenfor et felt af ca. 45 x 55 cm i hvert fald 11 mere eller mindre tydelige indgnedne skåltegn, 3,5 - 5 cm i diameter, ca. 0,5 - 1,0 cm dybe. Desuden er der muligt et par tvivlsomme skåltegn i stenens vestside.

Undersøgelseshistorie

1965
Privat besigtigelse - Svendborg Museum
1965
Anmeldelse fra privat - Svendborg Museum
1966
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1966
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Privat besigtigelse - Fyns Stiftsmuseum
1978
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSten af trapezformet, tilnærmet kvadratisk grundplan, 0,5 x 1,2 x 1,2 m., beliggende ca. 5 m. Ø for skovvej. På den temmelig mosgroede sten ses i hvert fald 8 ret små skåltegn. Indtil en afstand af ca. 50 m. S for skålstenen ses flere andre sten (dog uden påviste skåltegn), flere meget store, liggende, andre tilsyneladende rejste, ca. 0,5 m. høje over overfladen. Det kunne umiddelbart synes, som om stenene danner et rektangulært eller ovalt anlæg, hvori muligvis skålstenen indgår, ihvorvel dette ikke er umiddelbart påviseligt. "Anlægget", der i givet fald er udstrakt N/S og forløber med sin V-lige langside parallelt med skovvejen ca. 5 m. fra denne, bør evt. opmåles og mulige flere sten påvises i den tætte underskov. I givet fald bør fredningen udvides til også at omfatte anlægget. Bevoksning: 1983: Mos
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links