Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411745
Sted- og lokalitetsnummer
090507-36
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Sten med skåltegn, stenens jordfri højde er ca. 0,60 m. Dens tværmål ved jordoverfladen er ca. 1,30 x 1,20 m. På toppen er 7 skålformede fordybninger.

Undersøgelseshistorie

1976
Museal rekognoscering - Fyns Stiftsmuseum
1976
Privat besigtigelse - Fyns Stiftsmuseum
1977
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkålsten, ca. 20 m. S for sognevej i løvskov. Et stykke af stenens N-side er afsprængt (ved frost?) før 1976 (jvf. foto i "Tåsinges Fortidsminder", Tåsinge Museumslaug 1976, taget fra N) og ligger ved foden af stenen. På dette 0,9 x 0,6 m. store stykke er i hvert fald 1 hidtil uregistreret skåltegn, foruden de på selve stenen registrerede (mindst) 7. Det afsprængte stykke, der ikke er omfattet af de ovenfor angivne mål, kan evt. replaceres og fastcementeres, da der ellers er en vis risiko for, at det fjernes. Restaurering af skålsten: Et afsprængt stykke af skålstenen ca. 0,9 x 0,6 m. med en vægt på ca. 120 kg. blev påsat d. 26.09.1984 af undertegnede. Det var sandsynligt, at stykket engang har siddet på den større skålsten, hvilket konturer i stenene tydede på. Men mange års slid og bortsprængning gjorde, at stenstykkerne ikke helt passede sammen, hvilket vanskeliggjorde en korrekt sammenlimning. Efter at stykket var limet på, var der stadig en op til 5 cm. sprække visse steder imellem de to sten. Dette mellemrum udfyldtes med kalkcementmørtel. Stenen skal nok holdes under jævnligt tilsyn, da det er tvivlsomt, om limningen holder. Det skal bemærkes, at de ca. 7 skåltegn var yderst vanskelige at få øje på. Svend Hansen. Bevoksning: 1983: Mos
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links