Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36142
Sted- og lokalitetsnummer
080415-2
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Sct. Knuds Sten. Stenen har form som et sæde med en lav, skrå ryg. Den hæver sig kun 1 fod 3 tommer over jordhøjningen, hvorpå den ligger, og som er dannet ved de om den efter gammel overtro (cfr. Thilles folkesagn) sammenkastede sten. Stenens tværmål er 2 fod 9 tommer x 3 fod 8 tommer. I overkanten af "Ryggen" på den ses en skålformet fordybning. Stenen ligger nord for ho- vedlandevejen fra Odense til Middelfart.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSankt Knuds Sten, ca. 1 m i Tværmaal, med en naturlig Sænkning mod Vest. Den hæver sig nu 0,30-0,35 m over Jordhøjningen. I Rygningen ses en ikke meget udpræget lille skaalformet Fordybning, øst for den et Par naturlige Sænkninger i Stenen, der tydes som Indtryk af en Haand. 80 cm syd for den ligger en ca. 65 cm stor naturlig Sten. Sagnet fortæller, at Knud den Hellige paa sin Flugt gennem Landet 1086 satte sig til Hvile paa den derefter benævnte Sankt Knuds Sten.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2 sten uden indskrift. Ifølge lokal tradition sad Knud den hellige på den største og en vasal på den lille for at hvile sig under flugten fra Jyllingerne, der som bekendt endte i et blodbad i domkirken i Odense. 1. sten måler 0,6x1,2x0,9 m - har mod NV form som et sæde med ryglæn. 2. sten 40x65x65 cm. Skiltets tekst er ulæseligt på nederste halvdel. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt lille anlæg, meget besøgt, fortræffelige adgangs- og P-forhold.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links