Befolkningsudviklingen i Skårup 1921-2020.
.
Skårup Statsseminarium blev oprettet i 1803 og havde først til huse i præstegårdens østlige sidebygning; et stykke af præstegårdshaven blev afsat til gymnastikplads. Først i 1836 fik seminariet egen bygning, og i 1879 opførtes et nyt selvstændigt gymnastikhus. Her er et gymnastikhold stillet op til fotografering foran seminariets flag med bl.a. seminariets logo, »Kundskab er Magt«. Gymnastikdragterne har seminariets emblem SSS på brystet. Foto fra 1907-17.
.

Skårup var oprindelig en landsby med middelalderkirke, som i løbet af 1800-tallet udviklede sig til en bymæssig bebyggelse. Ved udskiftningen i 1796 blev 80 % af gårdene flyttet ud, hvilket gjorde det muligt at opføre huse, hvor der tidligere havde været gårde, og antallet af huse voksede fra 61 i 1844 til 135 i 1901. Beliggenheden langs hovedfærdselsåren Svendborg-Nyborg og åbningen af jernbanestation på banen Svendborg-Nyborg i 1897 bevirkede en opblomstring med gæstgiveri, telegraf- og telefonstation, andelsmejeri (1886), vandværk (1909), kro mv. Byen fik også fattiggård (1879, fra 1923 alderdomshjem) ved siden af Skårup Hospital (1652). Byens udvikling var også tæt knyttet til Skårup Seminarium, grundlagt i 1803 af den lokale sognepræst P.A. Wedel (1768-1842). Byen havde desuden en degneskole, ligesom der også var en landbrugsskole (1900), der i 1915 blev til en husholdningsskole.

Byen fortsatte med at vokse frem mod 1970, også selv om jernbanen lukkede i 1964, idet befolkningen steg fra 620 personer i 1921 til 1.216 i 1970; den store vækst kom i 1960’erne. Hovederhvervene i denne periode var håndværk og industri, handel samt administration og liberale erhverv. Gruppen af personer i administrative erhverv arbejdede bl.a. på seminariet, kommunekontoret (1937), biblioteket (1943) og plejehjemmet (1965).

Udbygningen med parcelhuse og også rækkehuse fortsatte efter 1970, og indbyggertallet steg fra 1.377 i 1990 til 1.492 i 2006. Byen voksede i nord sammen med Øster Åby, da Skårup blev udbygget op mod Åbyvejen og langs Nyborgvej i 1980’erne, 1990’erne og 00’erne. Til det voksende antal beboere blev der bl.a. opført Skåruphallen i 1970 (i dag: Skårup Kultur og Idrætscenter) og daginstitutioner.

Videre læsning

Læs mere om Skårup

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie