Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36202
Sted- og lokalitetsnummer
040308-61
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen består af en ca. 600 meter lang og ca. 3 meter bred jordvold med 2 udbyggede bastioner. Volden er græsbevokset og på flere steder gennembrudt af veje og stier. Skansens beliggenhed fremgår af vedlagte udsnit af matrikelkort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1980
Planering ved byggeri/anlæg - Det Kulturhistoriske Centralregister
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. 0,8 X 600 x 3 m. Den findes lige S for vejen og ser ud til mod Ø at "begynde" ca. 40-50 m Ø for nedkørslen til mole (området Ø herfor ligner en naturlig bred højning- ret tilgroet)- og "slutte" mod V knapt 100 m fra vejens afslutning. Længden har jeg ikke målt. Den er ca. op til 0,8 m høj og fremtræder som beskrevet. Mod vest er der åbent brud efter vanderosion (trods mindre kystsikring med net over strandsten) og der ligger noget affald (strandaffald9. Området S for skansen ser ud til at være brugt som "ladeplads" for mindre fisker joller- desuden ligger der en del bundgarnspæle (jeg synes ikke, det bør påtales). Ligger ret lavt i terræn, næsten parallelt med offentlig vej mod N. Kunne ved pleje blive *** ** Seværdighedsforklaring ** Skanse langs offentlig vej.
1993
Byggeri og anlæg - Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
1993
Museal prøvegravning - Sorø Amts Museum, Arkæologisk AfdelingPrøvegravning i forbindelse med anlæggelsen af hegn, port og parkeringsplads af betonfabrikken vest for skansen. Der blev trukket en 6 meter lang søgegrøft på stedet hvor hegnet skulle anlægges. Kun gammel strandvold kunne identificeres og det vurderes derfor at skansen ikke ville blive berørt af anlægsarbejdet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links