Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362116
Sted- og lokalitetsnummer
040319-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

1986: Langdysse. 2 m høj, 15 x 25 m stor, orienteret i nordøstlig-sydvestlig ret- ning. Højen er afskåret i V af ældre mergel- eller grusgrav. Midt på højen ses 13 større og flere mindre sten, mange sprængt fra ødelagt kammer.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en Langdysse, Længderetning omtrent Øst-Vest, Bredde c. 20', Længden ubestemmelig paa Grund af Afgravning. Af Randstene staa kun enkelte paa Plads, andre ligger omstyrtede. Kammeret forsvundet, hele det indre af Højen forstyrret ved Gravning. Fortjener ikke at fredes. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdyse, 25 m. l., 15 m. br., 2 m. h. Dyb Indgravning fra Vest. 13 større Sten spredt paa Toppen. Kratbevokset i Ager.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse NØ-SV Den måler ca. 2 x 25 x 15 m (oprindelig bredde var 8-9 m?) med tilvokset fod de fleste steder, god pløje afstand (tilvokset). Mod V er dyssen afskåret af ældre mergelgrav, der er ved at blive fyldt op med marksten. Omtrent på midten ses 13 lidt større og flere mindre sten stykker. En enkelt mod SV må være rester af dæksten (stor og ret flad)- de øvrige sikkert sprængte kammersten. Enkelte af de nordlige sten er måske randsten ?? Sten rager ca. 0,4 m op. Ingen lavning fra ældre udgravning. Ø enden af højen er meget tilgroet. Der findes en del sten langs højfod, enkelte større kan måske være randsten i sekundær placering ? Desuden ligger der lidt affald på højen (plasticdele fra børns leg ant.) - ikke påtalt. Den findes 30 m fra markvej og 350 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLangdysse. 2 m høj, 15 x 25 m stor, orienteret i nordøstligsydvestlig retning. Højen er afskåret i V af ældre mergel eller grusgrav. Midt på højen ses 13 større og flere mindre sten, mange sprængt fra ødelagt kammer. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links