52 graven i NV. Set fra NØ.
.
46 oversigt indenfor volden. Set fra SSV.
.
44 oversigt. Set fra VNV.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
392725
Sted- og lokalitetsnummer
050306-59
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kystbatteri ved Strandegårde Fredningen omfatter hele batteriet, d.v.s. det nu indhegnede areal (ca. 90 skridt i nord-syd, og ca. 60 skridt i øst-vest). Kystbatteriet ligger på ejendommen Strandegård. Dette fortidsminde maa saaledes ikke fjernes eller beskadiges ved Gravning, Pløjning, Beplantning, Bortførsel af Jord, Tilførsel af Affald eller paa anden Maade forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkStrandegård redoute.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links