Lægestokrosen blomstrer på Skejtens strandenge fra juli til september. Det er en sjælden plante, som stort set kun findes i det østlige Danmark. Plantens navn skyldes, at den tidligere blev anvendt som lægeplante. Dele af planten blev brugt mod hoste, til sårheling og en række andre formål.
.

Skejten er en halvø på østsiden af Lolland. Her er kysten ud mod Guldborg Sund fliget med mange næs og halvøer. Ud for Skejten ligger Lilleø, hvortil der ikke er adgang. Skejten er et helt specielt landskab, fordi området er fyldt med store sten, som isen under sidste istid har bragt med sig. Området har formentlig aldrig været opdyrket. Derfor har man heller ikke fjernet stenene, der i dag minder om, hvordan Danmark kan have set ud, før mennesket begyndte opdyrkningen af jorden.

Det specielle landskab inspirerede kunstneren Olaf Rude til at male to store landskabsbilleder fra Skejten.

Det meste af Skejten består af strandeng, hvor man mange steder kan se den gule engmyres græsklædte tuer, som hvælver sig op over den lavtliggende eng. Den gule engmyre adskiller sig fra andre myrer ved at have en fuldstændig underjordisk tilværelse. Myrerne kommer kun frem nogle få timer i forbindelse med parringen. På engene og Lilleø yngler flere forskellige ande- og vadefugle, heriblandt toppet skallesluger, gravand, knarand, strandskade, vibe og rødben. Plantelivet på strandengene er varieret og omfatter flere sjældenheder som tangurt og lægestokrose.

På den nordlige del af Skejten danner store, gamle egetræer en åben lund, og flere steder på strandengen er der højtliggende partier med fritstående ege, navr, skovabild (skovæble) og tjørn. Egene er lave og bredkronede, og de er nogle af de ældste ege i Guldborgsund Kommune. Egenes placering betyder, at de får meget sol, og da de samtidig er gamle, gør disse faktorer dem til velegnede levesteder for mange insekter.

Et areal af Skejten og Lilleø på ca. 50 ha blev fredet i 1917 for at beskytte dyre- og plantelivet. Skejten ejes af Det Classenske Fideicommis. Der er offentlig adgang til området via et stisystem fra Fuglsang Kunstmuseum.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kyster